Studijski programi prve stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Dodiplomski študij

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo na prvi stopnji študija izvaja dva programa: enopredmetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija in dvopredmetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija.

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.

Sodelavke in sodelavci oddelka